Energietoeslag aanvragen Weesp

GemeenteWeesp

Onder de Gemeente Weesp vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Weesp

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Weesp aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Weesp gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 • U woont in de gemeente Weesp.
 • U dient 18 jaar of ouder te zijn.
 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U heeft een (eigen) energie rekening.
 • U bent op het moment van aanvraag geen student van jonger dan 27 jaar die een studie doet die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
 • U bent niet dak- of thuisloos en hebt niet alleen een briefadres.
 • U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
 • U heeft de energietoeslag niet eerder ontvangen in Weesp of een andere gemeente.

Het inkomen die word gecontroleerd gaat om de inkomen van afgelopen jaar.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de norm valt.

Laag inkomen tot AOW leeftijd

Fiscaal jaarinkomen
U woont sa­men met uw part­ner die geen AOW heeft€ 26.454
U woont sa­men met uw part­ner die AOW heeft€ 27.087
U woont sa­men met uw part­ner en uw kind(eren) jon­ger dan 18 jaar€ 26.454
U woont zon­der part­ner met uw kind(eren) jon­ger dan 18 jaar€ 26.097
U bent al­leen­staan­de€ 20.878

Laaginkomen met AOW leeftijd

Fiscaal jaarinkomen
U woont sa­men met uw part­ner€ 27.087
U woont sa­men met uw part­ner en uw kind(eren) jon­ger dan 18 jaar€ 27.087
U woont zon­der part­ner met uw kind(eren) jon­ger dan 18 jaar€ 24.904
U bent al­leen­staan­de€ 19.765

Maximaal vermogen

Wat is uw si­tu­a­tieMaxi­maal ver­mo­gen
U woont met uw ge­zin of als al­leen­staan­de ou­der€ 12.590
U bent al­leen­staan­de€ 6.295

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Weesp?

Als u uw energietoeslag in Weesp wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs
 2. Een kopie van de nota van uw laatste energierekening of
 3. Huurcontract waaraan te zien is dat u de energiekosten betaald
 4. Voor ondernemers: Een kopie van winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar.

Krijgt u geen (bijstands) uitkering van de gemeente Weesp? Dan moet u van de volgende documenten een kopie bijvoegen:

 1. Loonstrook/alimentatie overzicht van uw recente inkomsten.
 2. Een rekening afschrift of bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Weesp.

Na uw energietoeslag aanvraag krijgt u van de gemeente een mailtje.

Daarin staat dat de gemeente uw aanvraag hebben ontvangen.

In dit mailtje, staat ook het nummer van uw aanvraag.

De beoordeling van uw aanvraag kan tot 8 weken duren.

Aanvraag formulier

Als u het niet lukt om uw aanvraag van de energie toeslag digitaal te doen. Kunt u ook bij de gemeente een formulier aanvragen om uw aanvraag met papier en pen in te vullen.

Neem hiervoor contact op met de gemeente Weesp.