Energietoeslag aanvragen Geldrop-Mierlo

logo gm 2715c hoge resolutie

Onder de Gemeente Geldrop-Mierlo vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Geldrop
 • Mierlo

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Geldrop-Mierlo aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Geldrop-Mierlo gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Geldrop-mierlo.
 4. U een eigen energierekening heeft.
 5. U niet in een instelling woont.
 6. U bent niet gedetineerd
 7. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 8. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 9. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld, zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1244,54
Alleenstaande ouder€1244,54
Echtpaar of samenwonend€1777,92

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1382,89
Alleenstaande ouder€1382,89
Echtpaar of samenwonend€1872,49

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Geldrop-Mierlo?

Als u uw energietoeslag in Geldrop-Mierlo wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

an kunt u terecht bij de gemeente Geldrop-Mierlo via 040 289 38 93