Energietoeslag aanvragen Wassenaar

gemeente wassenaar 200 x 200

Onder de Gemeente Wassenaar vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Wassenaar
 • Maaldrift

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Wassenaar aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Wassenaar gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Wassenaar.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 7. U niet in een instelling woont.
 8. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld, zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1554,35
Alleenstaande ouder€1554,35
Echtpaar of samenwonend€2220,50

inkomen met AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1729,87
Alleenstaande ouder€1729,87
Echtpaar of samenwonend€2349,36

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Wassenaar?

Als u uw energietoeslag in Wassenaar wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Wassenaar.

De gemeente Wassenaar probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Wassenaar via 14 070