Energietoeslag aanvragen Uithoorn

input 3

Onder de Gemeente Uithoorn vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Uithoorn
 • De Kwakel 

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Uithoorn aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Uithoorn gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Uithoorn.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 7. U niet in een instelling woont.
 8. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1419,22
Alleenstaande ouder€1419,22
Echtpaar of samenwonend€2027,45

inkomen met AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1576,98
Alleenstaande ouder€1576,98
Echtpaar of samenwonend€2135,30

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Uithoorn?

Als u uw energietoeslag in Uithoorn wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Uithoorn.

De gemeente Uithoorn probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Uithoorn via 0297 513 111