Energietoeslag aanvragen Katwijk

logo 7

Onder de Gemeente Katwijk vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Katwijk
 • Katwijk aan den Rijn
 • Katwijk aan zee
 • Rijnsburg
 • Valkenburg

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Katwijk aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Katwijk gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Katwijk.
 4. U een eigen energierekening heeft.
 5. U niet in een instelling woont.
 6. U bent niet gedetineerd
 7. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 8. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 9. U netto inkomen is lager dan 150% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

150%
Alleenstaand€1570,09
Alleenstaande ouder€1570,09
Echtpaar of samenwonend€2242,99

inkomen met AOW leeftijd

150%
Alleenstaand€1746,58
Alleenstaande ouder€1746,58
Echtpaar of samenwonend€2366,01

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Katwijk?

Als u uw energietoeslag in Katwijk wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen 3 maanden.
 3. bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Recente energienota  of een huurcontract waaruit blijkt dat u de energiekosten betaald.
 5. Bankafschrift van de afgelopen maand waar uw bankrekeningnummer op vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Katwijk.

De gemeente Katwijk probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de gemeente Katwijk.