Energietoeslag aanvragen Nijmegen

gemeentelogo Nijmegen

Onder de Gemeente Nijmegen vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Nijmegen
 • Lent

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Nijmegen aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Nijmegen gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Nijmegen.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 8. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Als u tot 130% van het minimuminkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor €1300,- energietoeslag

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1435
Alleenstaande ouder€1845
Echtpaar of samenwonend€2050

inkomen met AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1595
Alleenstaande ouder€1945
Echtpaar of samenwonend€2160

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Nijmegen?

Als u uw energietoeslag in Nijmegen wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Recente energienota  of een huurcontract waaruit blijkt dat u de energiekosten betaald.
 3. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.
 4. Een rekening afschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Nijmegen.

De gemeente Nijmegen probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij uw gemeente via: (14) 024