Energietoeslag aanvragen Breda

Gemeente Breda

Onder de Gemeente Breda vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Breda
 • Bavel (grotendeels)
 • Effen Prinsenbeek
 • Teteringen
 • Ulvenhout (grotendeels)

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Breda aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Breda gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Breda.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 8. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1361
Alleenstaande ouder€1361
Echtpaar of samenwonend€1944

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1640
Alleenstaande ouder€1640
Echtpaar of samenwonend€2247

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Breda?

Als u uw energietoeslag in Breda wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Recente energienota  of een huurcontract waaruit blijkt dat u de energiekosten betaald.
 3. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van 1 maand.
 4. Een rekening afschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Soms is er extra informatie nodig indien dit het geval is, neemt de gemeente Breda contact met u op.

De gemeente Breda probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de medewerkers van ‘’Zorg voor elkaar Breda’’ (076) 525 151 5

Voor inhoudelijke vragen kunt terecht bij de gemeente via 14076