Energietoeslag aanvragen Delft

logo 3

Onder de Gemeente Delft vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Delft

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Delft aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Delft gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Delft.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1322
Alleenstaande ouder€1889
Echtpaar of samenwonend€1889

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1471
Alleenstaande ouder€1993
Echtpaar of samenwonend€1993

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Delft?

Als u uw energietoeslag in Delft wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Recente energienota  of een huurcontract waaruit blijkt dat u de energiekosten betaald.
 3. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Delft.

De gemeente Delft probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

an kunt u terecht bij de Formulierenbrigade via 015-7600200