Energietoeslag aanvragen De Friese Meren

Onder de Gemeente De Friese meren vallen de volgende dorpen en/of steden:

Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijege, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotsergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terhorne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegenlingsoord, Wijckel

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in De Friese meren aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente De Friese meren gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente De Friese meren.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1363,06
Alleenstaande ouder€1363,06
Echtpaar of samenwonend€1947,22

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1516,97
Alleenstaande ouder€1516,97
Echtpaar of samenwonend€2060,21

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag De Friese meren?

Als u uw energietoeslag in De Friese meren wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente De Friese meren.

De gemeente De Friese meren probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag