Energietoeslag aanvragen Hilversum

Logo Gemeente Hilversum

Onder de Gemeente Hilversum vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Hilversum

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Hilversum aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Hilversum gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Hilversum.
 4. U een eigen energierekening heeft.
 5. U niet in een inrichting woont, tenzij de inrichting niet voorziet in de energiekosten en deze energiekosten in rekening brengt bij de inwoner.
 6. U bent niet gedetineerd
 7. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 8. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.
 9. U ontvangt geen energietoeslag als u student bent die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, Wet studiefinanciering 2000.
 10. U nog geen energietoeslag 2023 heeft ontvangen van een andere gemeente.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld,zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

  130%
Alleenstaand €1502,53
Alleenstaande ouder €1502,53
Echtpaar of samenwonend €2146,46

inkomen met AOW leeftijd

  130%
Alleenstaand €1676,71
Alleenstaande ouder €1676,71
Echtpaar of samenwonend €2276,85

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Hilversum?

Als u uw energietoeslag in Hilversum wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 2. Overzicht uit loon, pensioen, uitkering of onderneming
 3. Laatste op naam gestelde nota van energierekening of meest recente huurovereenkomst waaraan te zien is dat u energiekosten betaald
 4. Eventueel:
  1. Gegevens m.b.t. schuldsanering
  2. Gegevens m.b.t. loonbeslag
  3. Afschrift beschikking inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  4. Afschrift huurovereenkomst in geval van inkomsten uit verhuur
  5. Meest recente alimentatie beschikking
 5. Bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Hilversum.

De gemeente Hilversum probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de gemeente Hilversum.