Energietoeslag aanvragen Rijswijk

logo gemeente rijswijk

Onder de Gemeente Rijswijk vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Rijswijk

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Rijswijk aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Rijswijk gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Rijswijk.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1419
Alleenstaande ouder€1419
Echtpaar of samenwonend€2027,45

inkomen met AOW leeftijd

130%
Alleenstaand€1576,98
Alleenstaande ouder€1576,98
Echtpaar of samenwonend€2135,30

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Rijswijk?

Als u uw energietoeslag in Rijswijk wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.
 3. bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Rijswijk.

De gemeente Rijswijk probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

an kunt u terecht bij de gemeente Rijswijk via 14 070