Energietoeslag aanvragen Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Onder de Gemeente Leeuwarden vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Leeuwarden
 • Stiens
 • Grouw
 • Goutum
 • Warga
 • Irnsum
 • Mantgum
 • Wirdum
 • Roordahuizum
 • Britsum
 • Wartenga
 • Wijtgaard
 • Weidum
 • Cornjum
 • Oosterlittens
 • Hijum
 • Lekkum
 • Jorwerd
 • Jelsum
 • Hijlaard
 • Oude Leije
 • Hempens
 • Snakkerburen
 • Baard
 • Finkum
 • Jellum
 • Beers
 • Huins
 • Friens
 • Idaard
 • Miedum
 • Swichum
 • Aegum
 • Warstiens
 • Lions
 • Teerns

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Leeuwarden aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Leeuwarden gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Leeuwarden.
 4. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 5. U niet in een instelling woont.
 6. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 7. U netto inkomen is lager dan 125% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

125%
Alleenstaand€1364,64
Alleenstaande ouder€1364,64
Echtpaar of samenwonend€1949,48

inkomen met AOW leeftijd

125%
Alleenstaand€1516,33
Alleenstaande ouder€1516,33
Echtpaar of samenwonend€2053,18

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Leeuwarden?

Als u uw energietoeslag in Leeuwarden wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van 1 januari t/m 1 april

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u naar een ‘’Buurt- of dorpskamer’’ bij u in de buurt gaan.