Energietoeslag aanvragen Texel

logo texel 200x200 1

Onder de Gemeente Texel vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Den Burg
 • De Koog
 • De Cocksdorp
 • Den Hoorn
 • Oosterend
 • Oudeschild
 • De Waal
 • Eierland

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Texel aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Texel gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Texel.
 4. U een eigen energierekening heeft.
 5. U niet in een instelling woont.
 6. U bent niet gedetineerd
 7. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 8. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 9. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1310,05
Alleenstaande ouder€1310,05
Echtpaar of samenwonend€1871,50

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1455,67
Alleenstaande ouder€1455,67
Echtpaar of samenwonend€1971,05

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Texel?

Als u uw energietoeslag in Texel wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.
 3. Bankafschriften van de afgelopen maan waar uw bankrekeningnummer op vermeld staat.
 4. Overzicht schulden met aflossing verplichting.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Texel.

De gemeente Texel probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de gemeente Texel via 14 0222