Energietoeslag aanvragen Hellevoetsluis

1655b1bcb3120ba056e6a281cad48ee9

Onder de Gemeente Hellevoetsluis vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Hellevoetsluis
 • Nieuw-Helvoet
 • Nieuwenhoorn
 • Nissewaard – Oudenhoorn

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Hellevoetsluis aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Hellevoetsluis gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Hellevoetsluis.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1434,79
Alleenstaande ouder€1434,79
Echtpaar of samenwonend€2049,70

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1596,80
Alleenstaande ouder€1596,80
Echtpaar of samenwonend€2168,64

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Hellevoetsluis?

Als u uw energietoeslag in Hellevoetsluis wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Hellevoetsluis.

De gemeente Hellevoetsluis probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Hellevoetsluis via 14 0181