Energietoeslag aanvragen Mook en middelaar

Mook en Middelaar 1

Onder de Gemeente Mook en middelaar vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Middelaar
 • Molenhoek (grotendeels)
 • Mook
 • Plasmolen

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Mook en middelaar aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Mook en middelaar gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Mook en middelaar.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 7. U niet in een instelling woont.
 8. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder Vakantie geld, zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1244,55
Alleenstaande ouder€1244,55
Echtpaar of samenwonend€1777,92

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1367,98
Alleenstaande ouder€1367,98
Echtpaar of samenwonend€1854,87

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Mook en middelaar?

Als u uw energietoeslag in Mook en middelaar wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Mook en middelaar.

De gemeente Mook en middelaar probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Mook en middelaar via: 024 696 9111