Energietoeslag aanvragen Velsen

logo gemeente velsen

Onder de Gemeente Velsen vallen de volgende dorpen en/of steden:

  • Velsen
  • IJmuiden
  • Santpoort-Noord
  • Santpoort-Zuid
  • Velsen-Noord
  • Velsen-Zuid
  • Velserbroek
  • Driehuis

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Velsen aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Velsen gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

  1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
  2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
  3. U woont in de gemeente Velsen.
  4. U een eigen energierekening heeft.
  5. U niet in een instelling woont.
  6. U bent niet gedetineerd
  7. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
  8. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
  9. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1310,05
Alleenstaande ouder€1310,05
Echtpaar of samenwonend€1871,50

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1455,67
Alleenstaande ouder€1455,67
Echtpaar of samenwonend€1971,05

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Velsen?

Als u uw energietoeslag in Velsen wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

  1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
  2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand.
  3. bankpas waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Velsen.

De gemeente Velsen probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Kunt u terecht bij de gemeente Velsen via 14 0255