Energietoeslag aanvragen Assen

Logo Gemeente Assen e1490638305101

Onder de Gemeente Assen vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Assen
 • Witten
 • Loon
 • Rhee
 • Ter Aard
 • Ubbenda
 • Vries
 • Zeijerveen
 • Zeijerveld

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Assen aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Assen gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Assen.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 130% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag, maar zonder zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%130%
Alleenstaand€1310,05€1419,22
Alleenstaande ouder€1310,05€1419,22
Echtpaar of samenwonend€1871,50€2027,45
Maximale toeslag€1300,-€750,-

inkomen met AOW leeftijd

120%130%
Alleenstaand€1455,67€1576,98
Alleenstaande ouder€1455,67€1576,98
Echtpaar of samenwonend€1971,05€2135,30
Maximale toeslag€1300,-€750,-

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Assen?

Als u uw energietoeslag in Assen wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de maan januari.
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Assen.

De gemeente Assen probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Assen