Energietoeslag aanvragen Bodegraven Reeuwijk

GBOR logo Compact 01012011 FC RGB 1000PX 976x1143 1

Onder de Gemeente Bodegraven Reeuwijk vallen de volgende dorpen en/of steden:

 • Bodegraven Reeuwijk
 • Bodegraven
 • Driebruggen
 • Hogebrug
 • De Meije
 • Nieuwerbrug
 • Reeuwijk-Brug
 • Reeuwijk-Dorp
 • Sluipwijk
 • Tempel
 • Waarder

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Bodegraven Reeuwijk aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Bodegraven Reeuwijk gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U Geen student bent met recht op studiefinanciering.
 7. U niet in een instelling woont.
 8. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder vakantiegeld, zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1257
Alleenstaande ouder€1257
Echtpaar of samenwonend€1795

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1398
Alleenstaande ouder€1398
Echtpaar of samenwonend€1893

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Bodegraven Reeuwijk?

Als u uw energietoeslag in Bodegraven Reeuwijk wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven Reeuwijk probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

Dan kunt u terecht bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk