Energietoeslag aanvragen Noardeast Fryslân

a90af64d e94e 302a b26c 9d95a9a80a33

Onder de Gemeente Noardeast Fryslân vallen de volgende dorpen en/of steden:

Noardeast Fryslân, Aalsum, Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Burdaard, Blije, Boarnwert, Brantgum, Burum, Dokkum, Ie, Ingwierrum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, Hiaure, Hegebeintum, Holwert, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumersweach, Lichtaard, Ljussens, Marrum, Mitselwier, Munnekezijl, Moddergat, Moarre, Nes, Nijewier, De Skâns-Oostmahorn, Easternijtsjerk, Eastrum, Aldwâld, Peazens, Raard, Reitsum, Ternaard, De Trieme, Feankleaster, Waaxens, Wânswert, Warfstermolen, Westergeast, Wetsens, Wierum, Sweagerbosk

Zoals in elke gemeente, kunt u mits u aan de voorwaarden voldoet in Noardeast Fryslân aanspraak maken op de zogenoemde energietoeslag.

In de Gemeente Noardeast Fryslân gelden de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een energietoeslag:

 1. U dient 21 jaar of ouder te zijn.
 2. U heeft een huur/koop overeenkomst op uw naam.
 3. U woont in de gemeente Noardeast Fryslân.
 4. U een energierekening heeft.
 5. U een Nederlands identiteitsbewijs  of een geldige verblijfsvergunning heeft.
 6. U niet in een instelling woont.
 7. U netto inkomen is lager dan 120% van het bijstandsnorm die voor u van toepassing is.

In het onderstaand overzicht ziet u precies of u binnen of buiten de minimuminkomen norm valt.

Let op, de genoemde bedragen zijn netto, en tevens zonder Vakantiegeld, zorgtoeslag en Huurtoeslag.

inkomen tot AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1322,18
Alleenstaande ouder€1322,18
Echtpaar of samenwonend€1888,84

inkomen met AOW leeftijd

120%
Alleenstaand€1470,80
Alleenstaande ouder€1470,80
Echtpaar of samenwonend€1992,43

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van de energietoeslag Noardeast Fryslân?

Als u uw energietoeslag in Noardeast Fryslân wilt aanvragen is het verstandig om alvast een aantal documenten te verzamelen.

Van de volgende documenten heeft u een kopie nodig:

 1. Kopie van een geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 2. Loonstrook/alimentatie/Inkomen overzicht van uw inkomsten van de afgelopen maand
 3. bankpas / Kopie bankafschrift waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat.
 4. Ondernemer? Meest recente aanslag inkomstenbelasting van een volledig boekjaar

Aanvragen

Via de onderstaande knop kunt u de energietoeslag aanvragen in de gemeente Noardeast Fryslân.

De gemeente Noardeast Fryslân probeert de aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag

Als u het niet lukt om een aanvraag van de energie toeslag te doen. 

an kunt u terecht bij de gemeente Noardeast Fryslân